Licence X Nákup Bitcoinu zdarma? 🟧 Publikování článků | ⭕ Bannery ✅ Srovnávač nábytku Krbová kamna skladem 💠 Důležitá telefonní čísla Dovolená Kontakt .......

Finance

Časté rušení nočního klidu – zákony, jak se bránitS létem a prázdninami začíná i doba vysedávání na balkónech a terasách dlouho do noci, případně grilování na zahrádkách. S hlasitým vybavováním se tak snadno může dojít k rušení nočního klidu. Jak se bránit hlasitým sousedům?

Stručný obsah:
– Doba nočního klidu dle zákona
– Noční klid je možné regulovat vyhláškou obce
– Je nutné obci nahlásit soukromé akce?
– Co si počít, když někdo opakovaně ruší noční klid?
– Při porušení nočního klidu hrozí POKUTA
– Rušíme noční klid díky stavbě (budujeme)

Noční klid, resp. stanovení „noční doby“ je uvedeno § 34, odst. 2, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Noční doba je stanovena od 22:00 do 6:00. Během tohoto časového rozmezí mají všichni povinnost dodržovat klid a ochranu před hlukem a vibracemi. Doba nočního klidu by měla být zmíněna i v domovních řádech.

Časté rušení nočního klidu - zákony, jak se bránit
Zdroj: Shutterstock

Doba nočního klidu dle zákona

Dobu nočního klidu také upravuje Zákon o některých přestupcích č. 251/2016 Sb., přesněji § 5 odst. 6, a to takto:

„(6) Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována…“

Noční klid je možné regulovat vyhláškou obce

Obec může dobu nočního klidu regulovat, zkrátit anebo někdy i zrušit. Nejčastěji se tak děje z důvodu obecních slavností, kulturních akcí či jiných svátků. Na základě novelizace přestupkového zákona je však nutné, aby zkrácenou dobu nočního klidu anebo žádnou obec stanovila v závazné vyhlášce, a to s dostatečným předstihem, aby se na to občané mohli předem připravit.
Pořadatelé podobných akcí mají ohlašovací povinnost vůči obci. S rušení nočního klidu musí souhlasit zastupitelstvo obce. Vyhláška může být také upravována nebo doplňována. Musí však vždy obsahovat datum nebo datovatelné období anebo typ události, během které není nutné dodržovat noční klid.

Je nutné obci nahlásit soukromé akce?

Soukromé, rodinné akce anebo oslavy nepodléhají oznamovacímu režimu vůči obci, není třeba tedy žádat o výjimku, a mohou se konat i po 22. hodině, pokud neporušují noční klid.

Co si počít, když někdo opakovaně ruší noční klid?

Rušení nočního klidu může být různého charakteru. Za rušení považujeme hluk v noci, který obtěžuje a zasahuje do stanovené doby nočního klidu. Zpravidla se jedná o reprodukovanou či živou hudbu a hlasité hlasové projevy, ale může jít i o jiné činnosti, např. stavební práce apod.

Pokud jste obtěžováni hlukem v době nočního klidu a nepomůže domluva ani písemné vyzvání, můžete zavolat městskou či státní policii, která má povinnost se na stanovenou adresu dostavit a ta také na místě může dotyčnému uložit blokovou pokutu, nebo věc předat obecnímu úřadu.

Při porušení nočního klidu hrozí POKUTA

Rušení nočního klidu je klasifikováno jako přestupek dle §5 odst. 1. d) zákona 251/2016 Sb., o některých přestupcích, za který lze v přestupkovém řízení uložit pokutu do výše 10 000 Kč. Pokud je navíc doba nočního klidu porušována opakovaně, pokuta se může vyšplhat až na 15 000 Kč.

Rušíme noční klid díky stavbě (budujeme)

Pokud se jedná o soustavné rušení nočního klidu např. probíhající stavbou, je třeba prověřit, zda má stavba stavební povolení. V případě pochybení lze podat podnět na stavební úřad, který může provozovateli udělit pokutu, případě i nařídit odstranění stavby.

Další možností je obrátit se na krajskou hygienickou stanici, která na základě měření zjistí, zda byly překročeny hlukové limity. Hlukové limity jsou uvedeny v Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Při jejich překročení je oprávněna uložit sankce. Poslední možností je podání žaloby k soudu.

Další podobné články:
Dostali jste výpověď z nájmu od pronajímatele: kdy může, důvody
Odklad nájemného u bytů a nebo výpověď z nájmu
Bydlíme v nájmu – jak je to se zvířaty, kouřením a zvyšování nájemnéhoNapsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Další články … z financí

FinanceKryptoměny

Výběr z BINANCE na Zen peněženku a následně do Revolut (celkem dobrý převod)

Sdílejte: Facebook Twitter LinkedIn More Tento převod je rychlý a peníze budeme mít cca do 15 minut. Níže uvedený postup … ⏩

FinanceKryptoměnyMetaMask

Platba z Trezoru do BINANCE – Trezor máme importován do MetaMask

Sdílejte: Facebook Twitter LinkedIn More Používáme jako krypto peněženku MetaMask a do této peněženky máme importovanou hardwarovou peněženku Trezor T … ⏩

FinanceKryptoměnyMetaMask

Připojení Trezoru k peněžence MateMask

Sdílejte: Facebook Twitter LinkedIn More Potřebujete připojit hardwarovou peněženku Trezor k softwarové peněžence MetaMask? Rádi byste používali v Trezoru modelu … ⏩

FinanceKryptoměnyMetaMask

MetaMask – vyhledávání kryptoměny pro určitou síť – např. BNB

Sdílejte: Facebook Twitter LinkedIn More Standardně funguje vyhledávání kryptoměny jen u sítě Ethereum. My si ukážeme, jak můžeme nastavit vyhledávání … ⏩✅ Finanční nezávislost - EVO22 kurz USDT na CZK Odložená platba Skippay ✅ Srovnávač nábytku Dovolená
Share via
Copy link