Licence X Nákup Bitcoinu zdarma? 🟧 Publikování článků | ⭕ Bannery ✅ Srovnávač nábytku Krbová kamna skladem 💠 Důležitá telefonní čísla Dovolená Kontakt .......

Finance

Dostali jste výpověď z nájmu od pronajímatele: kdy může, důvodyVýpověď z nájmu od pronajímatele: kdy může, důvody

Výpověď z nájmu – nějakým způsobem jste porušili své povinnosti vyplývající ze smlouvy a teď se bojíte, zda vám pronajímatel nedá výpověď z nájmu? A může vám výpověď z nájmu dát pronajímatel bez uvedení důvodu?

Přečtěte si důležité informace

Stručný obsah:
– Jaká je výpovědní doba pokud jste dostali výpověď z nájmu?
– Kdy končí nájemní smlouva na dobu určitou?
– Kdy můžeme dostat výpověď z nájmu od pronajímatele z nájmu?
– Můžeme se proti výpovědi z nájmu odvolat?
– V den kdy nájem končí ukončíme pronájem

To, kdy může dát pronajímatel výpověď nájemci u smlouvy na dobu určitou, ale i neurčitou, je definováno v § 2288 nového občanského zákoníku.

Podepsáním nájemní smlouvy vzniká mezi nájemcem a pronajímatelem právní vztah. Např. nájemce může smlouvu na dobu určitou vypovědět, pokud se změní skutečnosti, ze kterých se vycházelo při podpisu smlouvy, a to až do té míry, že nelze po nájemci požadovat, aby v nájmu pokračoval. Nájemce však může za určitých okolností nájem vypovědět i okamžitě bez výpovědní doby.
Jaká je výpovědní doba pokud jsme dostali výpověď z nájmu?

Výpověď musí mít vždy písemnou formu a je nutné ji doručit druhé straně. Pokud není výpověď doručena z obzvláště závažného porušení povinností, váže se k ní výpovědní doba. Ta začíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího poté, co byla výpověď doručena druhé straně.

Kdy končí nájemní smlouva na dobu určitou?

V písemné výpovědi vždy musí být uveden důvod, pro který chce pronajímatel rozvázat právní vztah. O něco jiného se však jedná u nájemních smluv na dobu určitou, které jsou v dnešní době nejčastější. Pokud končí doba, na kterou se smlouva sjednala a pronajímatel vám již nechce byt pronajímat, nepotřebuje k tomu písemnou výpověď z nájmu. Smlouva zanikne datem, do kterého byla sjednána. Pronajímatel ji nemusí prodloužit a dokonce nemusí ani udávat důvod neprodloužení.

Výpověď z nájmu - kdy končí nájemní smlouva

Kdy můžeme dostat výpověď z nájmu od pronajímatele?

Důvody výpovědi z nájmu ze strany pronajímatele se liší v tom, zdali se jedná o nájem na dobu určitou nebo neurčitou. Vždy však bude platit tříměsíční výpovědní lhůta.

V nájmu na dobu určitou, ale i neurčitou je možné nájemci doručit oprávněnou výpověď z bytu nebo domu, pokud hrubě poruší nebo porušuje povinnosti vyplývající z nájemního vztahu. Dále je možné smlouvu vypovědět, pokud je nájemce odsouzen na trestný čin spáchaný na pronajímateli, členu domácnosti anebo osobě, která také bydlí v domě anebo na cizím majetku, který se v domě nachází.

Výpověď z bytu je také oprávněná v případě, kdy má být byt vyklizen, a to z důvodu veřejného zájmu s bytem nebo domem, ve kterém se pronájem nachází. Vždy ale pokud je třeba s ním naložit tak, že jej nebude možné vůbec užívat. Dle zákoníku je pak možné vypovědět nájem i pro jiné závažné důvody.

Ty se např. u smlouvy na dobu neurčitou ještě rozšiřují o dva. Pronájem na dobu neurčitou lze nájemci dále vypovědět, pokud pronajímatel byt potřebuje pro svého příbuzného nebo příbuzného manžela v přímé i vedlejší linii ve druhém stupni. Dále lze podat nájemci výpověď, pokud by měl byt být užíván pronajímatelem anebo jeho manželem za předpokladu, že opouští společnou domácnost. Podmínkou však je, že je manželství již rozvedeno anebo byla alespoň podána žádost o rozvod.

Můžeme se proti výpovědi z nájmu odvolat?

Ano, lze. Nájemce se může odvolat u soudu a podat návrh na přezkoumání toho, zda je výpověď z nájmu skutečně oprávněná. Učinit tak ale může nejpozději do dvou měsíců ode dne, kdy mu byla doručena tato výpověď.

V den kdy nájem končí ukončíme pronájem

Pokud se nájemce nehodlá odvolávat, je povinen odevzdat pronajímateli byt v den, kdy nájem končí. Předání bytu se uskuteční předáním klíčů a tím, že pronajímateli nebrání nic v přístupu do bytu a v jeho užívání.

Pronajímatel má také právo za určitých závažných okolnosti vypovědět nájem okamžitě, tedy bez původní lhůty. O takových případech si ale povíme příště.

Další podobné články:
Pozor na pokuty od inkasních agentur a také na rizika energetických aukcí
Časté rušení nočního klidu – zákony, jak se bránit
Jak darovat nemovitost: daně, smlouva, vklad do katastruNapsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Další články … z financí

FinanceKryptoměny

Výběr z BINANCE na Zen peněženku a následně do Revolut (celkem dobrý převod)

Sdílejte: Facebook Twitter LinkedIn More Tento převod je rychlý a peníze budeme mít cca do 15 minut. Níže uvedený postup … ⏩

FinanceKryptoměnyMetaMask

Platba z Trezoru do BINANCE – Trezor máme importován do MetaMask

Sdílejte: Facebook Twitter LinkedIn More Používáme jako krypto peněženku MetaMask a do této peněženky máme importovanou hardwarovou peněženku Trezor T … ⏩

FinanceKryptoměnyMetaMask

Připojení Trezoru k peněžence MateMask

Sdílejte: Facebook Twitter LinkedIn More Potřebujete připojit hardwarovou peněženku Trezor k softwarové peněžence MetaMask? Rádi byste používali v Trezoru modelu … ⏩

FinanceKryptoměnyMetaMask

MetaMask – vyhledávání kryptoměny pro určitou síť – např. BNB

Sdílejte: Facebook Twitter LinkedIn More Standardně funguje vyhledávání kryptoměny jen u sítě Ethereum. My si ukážeme, jak můžeme nastavit vyhledávání … ⏩✅ Finanční nezávislost - EVO22 kurz USDT na CZK Odložená platba Skippay ✅ Srovnávač nábytku Dovolená
Share via
Copy link