Zodpovědné hraní Nákup Bitcoinu zdarma? ✅ Publikování článků | ✅ Reklama ✅ Srovnávač nábytku Krbová kamna skladem Důležitá telefonní čísla Dovolená Kontakt .......

Pro začátečníkySketchUp free

Nastavení kótování 3D modelu v programu SketchUpverze 8, anglické prostředí

V tomto návodu si ukážeme možnosti, jak lze v programu SketchUp nastavit kóty. Nastavení je rozdílné pro rychlou úpravu již vytvořené kóty nebo pro hromadnou úpravu současně již vytvořených a budoucích kót. Rozdíl je v postupu nastavení a také ve zvolených parametrech. Je možné docílit toho, že kóty, které jsou již vytvořené mohou mít jiné parametry, než kóty, které budou vytvořeny v budoucnu.
.

1) Postup RYCHLÉ úpravy pro již vytvořené kóty

Nejprve je nutné označit kóty (u kterých chceme provést změnu) pomocí nástroje Select /Výběr/. Pro více označených kót použijeme současně s nástrojem Select i tlačítko Shift. Tím jsou všechny označené kóty zbarveny do modré barvy. Nyní provedeme změnu parametrů. Parametry změníme v okně Entity Info (viz. obrázek níže). Samotné nastavení hodnot u jednotlivých parametrů je individuální záležitost dle uživatele.

Rychlá úprava již vytvořených kót
…….

2) Postup HROMADNÉ úpravy pro již vytvořené i budoucí kóty

Zde si ukážeme, jak je možné hromadně nastavit stejné parametry, pro vytvořené nebo budoucí kóty. Budoucími kóty mám namysli kóty, které budou vytvořeny až po nastavení parametrů.

Nastavení provedeme pomocí okna: Model Info /Informace v modelu/ => následně v tomto okně vybereme na pravé straně záložku Dimensions /kóty/ => tím jsme se dostali do nastavení parametrů určené pro kótování. Nastavit zde můžeme například: text, koncové body, zarovnání apod. Je možné zde také použít expertní nastavení pomocí tlačítka Expert dimension settings (viz. obrázek níže).

Hromadná úpravy již vytvořených i budoucích kót

Pro nastavení parametrů u již vytvořených kót je vhodné použít tlačítko Select all dimensions, kterým vybereme všechny vytvořené kóty (modře označené). Následně provedeme změnu parametrů například: u textu, koncového bodu nebo u způsobu zarovnání. Samotná změna se provede až po kliknutí na tlačítko Update selected dimensions /Aktualizace vybrané kóty/.
Postup hromadné úpravy (nebo-li nastavení kót) je vhodné využít i při tvorbě šablony výkresu. Tím docílíme přednastavené kótování pro každý nový výkres.

……

Další návody pro SketchUp:
Seznam všech kapitol najdete po kliknutí zde.

……Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Váš kontakt je v bezpečí,
respektujeme ochranu osobních údajů.
✅ Finanční nezávislost - EVO22 kurz USDT na CZK Odložená platba Skippay ✅ Srovnávač nábytku Dovolená
Share via
Copy link