Licence X Nákup Bitcoinu zdarma? 🟧 Publikování článků | ⭕ Bannery ✅ Srovnávač nábytku Krbová kamna skladem 💠 Důležitá telefonní čísla Dovolená Kontakt .......

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů je jednou s priorit tohoto webu (dále jen blogu). Na následujících řádkách se pokusím popsat jak jsou Vaše osobní údaje chráněné.

Blog se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Tímto se zavazujeme, že použijeme Vaše osobní údaje pouze na vzájemnou osobní komunikace a neprodáme je nějaké třetí straně. Výjimku představují pouze externí dodavatelé a dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předány v minimálním rozsahu, který je nutný. Všeobecné informace o uživatelích je možné sdílet pouze na základě žádosti od uživatelů.

Registrace Vašich údajů

Při vytvoření registrace je nutné zadávat pravdivé informace, protože na základě těchto uvedených informací, probíhá další komunikace mezi uživatel a blogem

Kontaktní email se může použit na

🌎 záchranu hesla
🌎 posílání příspěvků
🌎 vzájemnou komunikace mezi uživatelem a blogem
🌎 nabídky od blogu a jeho partnerů
🌎 apod.

Tento blog také shromažďuje údaje o navštívených uživatelích

➡️ internetová adresa
➡️ použitý prohlížeč
➡️ operační systém
➡️ odkud přišli popřípadě co zadali do vyhledávače
➡️ použitý jazyk
➡️ IP adresu
➡️ události vykonané na tomto blogu
➡️ datum návštěvy blogu

Blog může umístit do vašeho počítače „coolies“. „Cookies“ lze použít i mimo jiné na zvýšení bezpečnosti těchto stránek, ale jeho hlavním důvodem je poskytnout informace pro statistické měření.

Veřejná komunikace na blogu

Veřejnou komunikaci na tomto blogu je možné provádět formou komentářů pod článkem nebo příspěvkem. Tato komunikace je veřejná pro všechny návštěvníky tohoto blogu.

Komunikace z blogu

Tento blog může komunikovat se svými uživateli prostřednictvím emailů. Obsahem této komunikace mohou být zprávy o změnách ve vašich údajích nebo zveřejněné novinky na tomto blogu. Pokud si uživatel nepřeje dostávat tyto informační zprávy, může se z této komunikace odhlásit. Odhlášení je možné provést přes libovolnou emailovou zprávu, ve které je úplně ve spodní části odkaz, pro automatické odhlášení komunikace s tímto blogem. Odhlášení je také možné provést pomocí kontaktního formuláře (e-mailem) nebo poštou.

Vymazání údajů o uživateli

Zaregistrovaný uživatel může požádat o vymazání jeho kompletního konta, pomocí kontaktního formuláře (e-mailem) nebo prostřednictvím pošty. Samotné vymazání může trvat několik pracovních dní s ohledem na vytíženost.

Změny v ochraně osobních údajů

Tento blog si vyhrazuje právo změny v podmínkách o ochraně osobních údajů, pokud nastane potřeba provést úpravy tohoto dokumentu. O případných změnách bude informovat všechny aktivní uživatele.✅ Autor webu

Radek Rýznar
✅ Finanční nezávislost - EVO22 kurz USDT na CZK Odložená platba Skippay ✅ Srovnávač nábytku Dovolená