Licence X Nákup Bitcoinu zdarma? 🟧 Publikování článků | ⭕ Bannery ✅ Srovnávač nábytku Krbová kamna skladem 💠 Důležitá telefonní čísla Dovolená Kontakt .......

Finance

Poplatek z prodlení: jak je vysoký a kdy se vlastně platí?Další sankcí vůči neplatičům byl vedle úroků z prodlení též poplatek z prodlení. A to mnohem vyšší než úroky. Stále navíc může dlužníky postihnout.

Stručný obsah:
Poplatek z prodlení ve hlavně z dluhů na bydlení
Poplatek z prodlení je mnohokrát vyšší než úroky z prodlení
Poslední 2 roky se poplatek týkal jen služeb spojených s bydlením
Poplatek začali platit nejen příjemci, ale i poskytovatelé služeb
– Nyní se ze všeho účtují úroky z prodlení

Povinnost platit poplatek z prodlení už nikomu nyní nově nevznikne. To ovšem neznamená, že ho někteří nebudou muset zaplatit. Poplatek z prodlení byl nahrazen od r. 2016 úroky z prodlení. Úroky z prodlení teď sankcionují i ty dlužníky, na které dříve dopadal poplatek z prodlení. Úroky z prodlení jsou tak jedinou sankcí vůči neplatičům vyplývající přímo ze zákona.

Poplatek z prodlení ve hlavně z dluhů na bydlení

Jenže vymáhání dluhů trvá dlouho. Soudní řízení se vlečou. Ne každý zaplatí dobrovolně to, co mu uloží soudní rozhodnutí. Poplatky z prodlení tak budou asi ještě dlouho vymáhány v exekuci. A navíc, pokud někdo doteď nezaplatil staré dluhy, tak mu stále může nabíhat poplatek z prodlení. I když byl zrušen, může být stále účtován. Netýká se nových dluhů, ale na ty staré stále dopadá.

Poplatek z prodlení ve hlavně z dluhů na bydlení

Do konce roku 2013 poplatek z prodlení sankcionoval nájemce bytu, který nezaplatil nájemné nebo úhradu za poskytované služby spojené s užíváním bytu ani do 5 dnů po splatnosti. Zpoždění 5 dnů se tolerovalo většinou bez sankce, i když hodně přísný pronajímatel mohl za tu dobu účtovat úroky z prodlení. A od 6. dne pak poplatek z prodlení.

Dále hradil poplatek z prodlení ten, kdo včas nevrátil pronajatou movitou věc – třeba automobil, stavební stroj, nářadí. Takový nájemce byl povinen až do vrácení věci hradit jak nájemné, tak poplatek z prodlení. Poplatek z prodlení se uplatňoval i při ztrátě nebo zničení věci, dokud jej nájemce řádně nenahlásil pronajímateli, aby se vyrovnali jinak. Poplatek z prodlení byl speciální zákonnou sankcí. Ve všech ostatních případech se vůči dlužníkům uplatňovaly úroky z prodlení.
Poplatek z prodlení je mnohokrát vyšší než úroky z prodlení

A vězte, že poplatek z prodlení nebyl nijak nízký. Byl mnohonásobně vyšší než roční úroky z prodlení. Výše poplatku z prodlení činila za každý den prodlení (trvání dluhu) 2,5 promile (0,0025) dlužné částky. Vždy se však dlužníkovi účtovalo nejméně 25 Kč za každý i započatý měsíc prodlení. To pro případ, že by skutečně vypočtený poplatek byl nižší.

Týkalo se to situací, kdy někdo dlužil málo peněz po krátkou dobu. Ono to vypadá jako směšná částka, ale když někdo platil opakovaně pozdě, sankce se za delší dobu nasčítala. Pro mnohé chudé lidi to mohla být nezanedbatelná finanční zátěž. Zvláště, když vše bylo vymáháno exekučně. Jiná výše poplatku z prodlení, než určená právními předpisy, nesměla být dohodnuta. Smluvní poplatek z prodlení se nepřipouštěl.

Poplatek z prodlení byl opravdu přísnou sankcí. Byl zhruba 11x vyšší než v tu dobu uplatňované roční úroky z prodlení. Dluhy z nájmu se tedy mohly hodně prodražit. A takové dluhy mohou být stále vymáhány třeba v exekuci.

I proto byl poplatek z prodlení od r. 2014 snížen. Výše poplatku z prodlení od 1. 1. 2014 činila za každý den prodlení (trvání dluhu) 1 promile (0,001) dlužné částky. Poplatek vždy činil nejméně však 10 Kč za každý, i započatý měsíc prodlení. Pokud šlo o nízký dluh za krátkou dobu, vždy vznikl věřiteli nárok aspoň na 10 Kč. Poplatek z prodlení byl však stále přísnějším trestem než úroky z prodlení. V porovnání s tehdy uplatňovanou výší ročních úroků z prodlení zhruba 4,5x.

Poslední 2 roky se poplatek týkal jen služeb spojených s bydlením

Poplatek z prodlení už se netýkal dluhů z nájmu movitých věcí. Přestal se také týkat dluhů na nájemném z bytu. Už sankcionoval jen prodlení s úhradou plnění spojených s užíváním bytu (nebo nebytového prostoru v domě s byty) . Ovšem nově se začal účtovat z dluhů na službách nejen nájemcům, ale i vlastníkům bytů v osobním vlastnictví. Poplatek z prodlení si tak mohli účtovat nejenom pronajímatelé, včetně bytových družstev, ale i společenství vlastníků (bytových) jednotek.

Poplatek začali platit nejen příjemci, ale i poskytovatelé služeb

Vše má rub i líc. Poplatek z prodlení hrozil nově nejenom příjemcům služeb – uživatelům bytů, ať nájemcům nebo vlastníkům – ale též poskytovatelům služeb. A to bylo spravedlivé. Pokud poskytovatel služeb včas nevrátil příjemci služeb přeplatek vyplývající z vyúčtování, narostl mu dluh o poplatek z prodlení. A tak ho platili i pronajímatelé nebo společenství vlastníků jednotek.

Nyní se ze všeho účtují úroky z prodlení

Od 1. ledna 2016 byl poplatek z prodlení zrušen. Z nových dluhů se tak účtují a platí jen smluvně dohodnuté sankce a podle zákona jen úroky z prodlení. Ale už jsme varovali, že úhrada vysokého poplatku z prodlení ze starého dluhu může stále některé dlužníky zaskočit. Ať už je vymáhán v exekuci nebo o něm ve sporných případech teprve rozhodne soud.

Další podobné články:
Jaký je rozdíl mezi nájmem a podnájmem. Srovnání, smlouva, výhody
Jak darovat nemovitost: daně, smlouva, vklad do katastru
Cena vody: kolik stojí kubík, vodné a stočnéNapsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Další články … z financí

FinanceKryptoměny

Výběr z BINANCE na Zen peněženku a následně do Revolut (celkem dobrý převod)

Sdílejte: Facebook Twitter LinkedIn More Tento převod je rychlý a peníze budeme mít cca do 15 minut. Níže uvedený postup … ⏩

FinanceKryptoměnyMetaMask

Platba z Trezoru do BINANCE – Trezor máme importován do MetaMask

Sdílejte: Facebook Twitter LinkedIn More Používáme jako krypto peněženku MetaMask a do této peněženky máme importovanou hardwarovou peněženku Trezor T … ⏩

FinanceKryptoměnyMetaMask

Připojení Trezoru k peněžence MateMask

Sdílejte: Facebook Twitter LinkedIn More Potřebujete připojit hardwarovou peněženku Trezor k softwarové peněžence MetaMask? Rádi byste používali v Trezoru modelu … ⏩

FinanceKryptoměnyMetaMask

MetaMask – vyhledávání kryptoměny pro určitou síť – např. BNB

Sdílejte: Facebook Twitter LinkedIn More Standardně funguje vyhledávání kryptoměny jen u sítě Ethereum. My si ukážeme, jak můžeme nastavit vyhledávání … ⏩✅ Finanční nezávislost - EVO22 kurz USDT na CZK Odložená platba Skippay ✅ Srovnávač nábytku Dovolená
Share via
Copy link