Slovník SLOV a jejich význam …

Zde najdeme význam určitých slov, co znamenají a kdy je vhodné je použít. Při jaké situaci či životním momentu máme volit jaká slova a tím získáme přehled.

Pro úspěšnou komunikaci potřebujeme správná slova

ABECEDNÍ seznam cizích slov


A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ž


Ukázka cizích slov …

P …

POKORA – přijímáme život jaký je a děkujeme za to, že jsme prožili dané situace. Pokora je jednou se sedmi ctností.


PRAGMATISMUS – (pragma, věc, čin) je filosofický směr, který staví do popředí lidské jednání, praxi. Z ní každé myšlení vychází a k ní zase směřuje. Myšlenky se ověřují tím, zda jsou prospěšné, a pravdivá tvrzení jsou ta, která se osvědčila.

V běžné řeči znamená pragmatismus zaměření na praktický užitek a úspěch, někdy až nevybíravě. „Jednal čistě pragmaticky“ může znamenat až bezohledně, bez skrupulí. Odtud také pragmatický, zaměřený k praktickému užitku, prospěchu. „Pravdivé je to, co je užitečné.“


POMÍJIVOST – je vlastnost všeho, co jednou nezbytně zanikne. Pomíjivost věcí a stavů je tak úzce vázána na čas, jehož plynutí ji vyjevuje. Pomíjiví jsou například lidé, živí tvorové a hmotné věci, ale možná i celý vesmír. To, co nikdy nezanikne, (například logické zákonitosti) se označuje jako nepomíjející, věčné.

R …

RACIONÁLNĚ –  také racionalita (z lat. ratio, rozum a rationalis, rozumný) znamená rozumnost či rozumovost, schopnost myslet, rozhodovat se a jednat na základě rozvahy, případně rozumných účelů a cílů, které lze obhájit důvody.


REZISTENCEodolnost vůči například: antibiotik, odolnost vůči nějaké situaci.
Obecně se dá říci, že je to odolnost vůči něčemu.

Další slova nejdeme dle ABECEDNÍHO seznamu …

>> Uvod <<

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ž