Licence X Nákup Bitcoinu zdarma? 🟧 Publikování článků | ⭕ Bannery ✅ Srovnávač nábytku Krbová kamna skladem 💠 Důležitá telefonní čísla Dovolená Kontakt .......

📘 Slovník SLOV – od písmene A

Zde najdeme různá slova, která začínají na písmeno A.
Stačí jen srolovat myší dolů a najít konkrétní slovo na které hledáme správný význam.

🔖 A …


Adorace – je pojem, který lze jednoduše přeložit jako uctívání. Jde o projev nejvyšší úcty.

Adorace je součástí všech kultur, a kromě uctívání osob bylo dalším účelem také dodání energie posvátným předmětům, například stavbám nebo sochám, křížkům, svatým obrázkům a podobně. Projevem adorace je úklon či pokleknutí před uctívaným předmětem nebo osobou.

Pokleká se například před oltářem, sochami svatých, líbají se obrázky světců.

V jiných zemích se jako projevy adorace mohou používat jiná gesta, doteky nebo obcházení posvátných předmětů. V minulosti byly prováděny i zápalné oběti, doprovázené dlouhými rituálními obřady, jinde byly typické hluboké pokleky v chrámu s čelem na zemi a podobně. V Tibetu se používají modlitební mlýnky. Nejrůznější formy adorace se zachovaly v nezměněné podobě až do současnosti. Předměty uctívání se však staly i další modly – například populární osobnosti jako nejrůznější umělci, sportovci a podobně.

(Zdroj: https://cojeto.superia.cz/nabozenstvi/adorace.php)


Akvizice – je proces získávání či nabytí nějakého aktiva (předmětu, věci, osoby) nebo to může být cílem tohoto procesu.

V ekonomice se akvizicí rozumí právní i ekonomické spojení (převzetí) podniků. Naproti tomu ve finančnictví jde o získávání zákazníků osobním vyhledáváním a jednáním.

U reklam můžeme tvořit akviziční reklamy pro získání návštěvnosti na konkrétní stránku a následně s touto návštěvností dále pracovat.


Alokace – obecně znamená přidělování nebo rezervaci něčeho pro určité účely.

Finanční Alokace: V oblasti financí se termín „alokace“ používá k popisu rozdělení investičních prostředků mezi různé typy aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy, nemovitosti apod. Správná finanční alokace může pomoci minimalizovat rizika a dosáhnout investičních cílů.


Anexe (anektovat) – uskutečnit anexi, násilně připojit cizí státní území k jinému státu, zabírat, zabrat.

Anexe – je připojení (inkorporace) cizího státního území k jinému státnímu celku. Od dočasné vojenské okupace se liší tím, že anektované území se začleňuje do území a správy anektujícího státu.


Argot – je vrstva slovní zásoby, žargon užívaný společenskou spodinou (zloději, překupníky, narkomany apod.). Účelem tvoření zvláštních pojmenování je utajit obsah sdělení před nezasvěcenými posluchači. Nositelé argotu se nesnaží vyčnívat ve svém prostředí, ale kladou si za cíl izolovat své prostředí od vnějšího.


ARP – Co je to ARP?

Odhad ARP (Annualized Rate of Return) se týká výnosů, které můžete očekávat z určitých kryptoměnových produktů nebo služeb nabízených na krypto burze. ARP je často používaný termín v souvislosti s produkty, které umožňují generovat pasivní příjem z kryptoměn, jako jsou staking, termínované vklady a podobné služby.

ARP je v podstatě roční míra návratnosti, která ukazuje, kolik byste mohli očekávat vydělat za rok z dané investice nebo aktivity. Je důležité si uvědomit, že ARP není zaručeným výnosem a může se měnit v závislosti na různých faktorech, včetně tržních podmínek a změn v nabídce a poptávce po kryptoměnách.

Burza Binance poskytuje ARP nebo jiné údaje o očekávaných výnosech pro různé kryptoměnové produkty, které nabízí. Tyto údaje by měly být k dispozici na jejich webových stránkách nebo v rámci platformy.


📘 Další slova nejdeme dle ABECEDNÍHO seznamu …

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ž

 

📘 Seznam dle ABECEDY – cizí slova

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ž
✅ Finanční nezávislost - EVO22 kurz USDT na CZK Odložená platba Skippay ✅ Srovnávač nábytku Dovolená