Licence X Nákup Bitcoinu zdarma? 🟧 Publikování článků | ⭕ Bannery ✅ Srovnávač nábytku Krbová kamna skladem 💠 Důležitá telefonní čísla Dovolená Kontakt .......

📘 Slovník SLOV – od písmena E

Zde najdeme různá slova a jejich synonyma, které začínají písmenem E.
Stačí jen srolovat myší dolů a najít konkrétní slovo na které hledáme správný význam.

🔖 E …

EMERITNÍ – vysloužilý, bývalý zasloužilý pracovník/ funkcionář/ specialista.


Entuziasmus – obecně se dá říci, že entuziasmus je nadšení pro něco.

V náboženství se může jednat o náboženský zápal, vytržení, o stav člověka, do kterého „vstoupilo božstvo“. Tato schopnost byla přisuzována prorokům nebo věštkyním. Uvedené informace platí pro různá mnohobožství (např. v antickém Řecku a Římě), pro různé animistické nebo šamanské kulty. Křesťanství a islám entuziasmus příliš neuznávají.


EPOXIT – organická sloučenina s tříčlenným cyklem tvořeným jedním atomem kyslíku a dvěma atomy uhlíku; epoxidová pryskyřice …


ETF (Exchange Traded Fund) – kopírují americký trh, veřejně obchodovaný fond. Tyto fondy se obchodují na světových burzách stejně jako akcie významných společností. Namísto aktivního řízení podílového fondu drahými manažery probíhá investování ETF podle přesného algoritmu.

Tím algoritmem je index, lépe řečeno přesné kopírování složení vybraného indexu podle známého složení aktiv v indexu. Správa fondu se tím redukuje na to, že když se jednou za delší dobu změní složení indexu, stejné úpravy je potřeba udělat v portfoliu ETF, a když se jednou za čas navyšuje nebo snižuje objem fondu, je třeba proporcionálně upravit pozice tak, aby nadále kopírovaly složení indexu.

Nebaví vás spoření s nízkým výnosem? Začněte investovat levně, výnosně a jednoduše. Ideální investování na důchod, dětem, na koupi nemovitosti, vybudování rezervy a jiné.

>> ETF jsou nejvhodnějším investičním nástrojem pro menší investory
>> ETF nejlépe splňují všech 9 pravidiel úspěšného investování
>> ETF jsou nejideálnějším nástrojem pasivního investování, kterého by se měli držet všichni drobní investoři

Výhody ETF oproti jiným investicím:

  • prostředek pasivního investování
  • investování do indexů
  • velká diverzifikace
  • nejnižší poplatky
  • výnosy na úrovni trhu
  • osvobození od daně
  • vysoká likvidita
  • vysoká transparentnost
  • flexibilita
  • splňují UCITS kritéria

ETF je možná nakupovat například přes Fio banku.


EXEKUCE – (z latinského exsecutio, vykonání, provedení) neboli vykonávací řízení je nucený výkon exekučního titulu. Exekuce spočívá většinou ve vymožení peněžité částky od povinného (dlužníka) pro oprávněného (věřitele), případně v donucení ke splnění jiné povinnosti.


EXPERIMENT(česky též vědecký pokus) je soubor jednání a pozorování, jehož účelem je ověřit (verifikovat) nebo vyvrátit (falzifikovat) hypotézu nebo poznatek, které něco tvrdí o příčinných vztazích určitých fenoménů. Pokus je hlavní nástroj empirického rozšiřování vědeckého poznání.


EXTREMISMUS – je termín, jímž bývají označovány jednání, ideologie či skupiny mimo hlavní (střední) proud společnosti, kterým je připisováno porušování či neuznávání základních etických, právních a jiných důležitých společenských standardů, zejména ve spojení s verbální nebo fyzickou agresivitou, násilím nebo hrozbou.


📘 Další slova nejdeme dle ABECEDNÍHO seznamu …

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ž

 

📘 Seznam dle ABECEDY – cizí slova

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ž
✅ Finanční nezávislost - EVO22 kurz USDT na CZK Odložená platba Skippay ✅ Srovnávač nábytku Dovolená