Licence X Nákup Bitcoinu zdarma? 🟧 Publikování článků | ⭕ Bannery ✅ Srovnávač nábytku Krbová kamna skladem 💠 Důležitá telefonní čísla Dovolená Kontakt .......

📘 Slovník SLOV – od písmena M

Zde najdeme slova, která začínají na písmeno M.
Stačí jen srolovat myší dolů a najít konkrétní slovo na které hledáme správný význam.

🔖 M …


Marže (rabat) – je obchodní přirážka nebo srážka určená procentem nebo jako pevný podíl z ceny. Marži lze také vyjádřit jako část ceny, která zbývá po odečtení variabilních nákladů.

Marže je pojem používaný ve finanční analýze, který vyjadřuje rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou na zboží nebo službě. Vyjadřuje se buď absolutně nebo v procentech.

Důležité je si uvědomit, že marže obchodníka není zisk.

Zisk – je marže snížená o náklady spojené s prodejem zboží či služby, jako například mzdové náklady, nájemné, elektřina atd.

Do marže tedy zahrneme všechny náklady spojené s vytvořením prodeje (mzdy zaměstnanců, energie, nájemné apod.).


Mainstream hlavní proud nebo mainstream ([meinstri:m], anglicky hlavní proud) je soubor myšlenek a postojů, které reprezentují či jsou konformní s názory, hodnotami, vkusem apod. většiny ve společnosti. Termín se uplatňuje zejména v oblasti kultury a médií. Některé menšinové proudy se proti mainstreamu programově vymezují a často se pro ně používají označení jako alternativasubkultura nebo kontrakultura.


Milfa (Milfka) – žena nad 30 let.


Milovat – znamená vyjadřovat lásku, náklonost, být oporou v těžkých životních situacích.

V přeneseném slova smyslu lze slovo milovat použít též ve vztahu k věci, předmětu nebo činnosti.


Multiměnový účetjedná se o speciální účet pro klienty, kteří potřebují provádět transakce ve více světových měnách a zároveň nechtějí spravovat několik běžných účtů v cizích měnách najednou.

Je třeba si uvědomit, že vedení několika samostatných běžných účtů, zvláště pokud se jedná o nárazově prováděné transakce, nemusí být zrovna levnou záležitostí. Multiměnový účet může mít až 30 různých podsložek, vždy záleží na dané finanční instituci a počtu měn, se kterými obchoduje. Jedná se o speciální typ běžného účtu s jedním číslem a řadou podsložek v podobě jiných světových měn.

V praxi to znamená, že si klient otevře hlavní účet s číslem „12345789“ vedený nejčastěji v CZK. Toto číslo účtu ve formátu IBAN se používá pro všechny transakce v libovolné cizí měně. Příchozí transakce se podle měny, ve které proběhne, následně automaticky zařadí do příslušné složky. Přijde-li na účet platba v CZK, připíší se prostředky na CZK účet. Bez požadavku klienta nedochází k převodu měn, například CAD do CZK. Klient si tak převádí prostředky pouze tehdy, pokud považuje kurz za výhodný.

Například: multiměnový účet můžeme založit u společnosti: Roklen, produkt RoklenFx


📘 Další slova nejdeme dle ABECEDNÍHO seznamu …

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ž

 

📘 Seznam dle ABECEDY – cizí slova

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ž
✅ Finanční nezávislost - EVO22 kurz USDT na CZK Odložená platba Skippay ✅ Srovnávač nábytku Dovolená