Licence X Nákup Bitcoinu zdarma? 🟧 Publikování článků | ⭕ Bannery ✅ Srovnávač nábytku Krbová kamna skladem 💠 Důležitá telefonní čísla Dovolená Kontakt .......

📘 Slovník SLOV – od písmena P

Zde najdeme různá slova, která začínají na písmeno P.
Stačí jen srolovat myší dolů a najít konkrétní slovo na které hledáme správný význam.

🔖 P …


Paličatost – umíněný, tvrdohlavý, svéhlavý, tvrdošíjný, zatvrzelý, neústupný, zarytý, vzdorovitý.


Pandemie – je epidemie velkého rozsahu zasahující do více kontinentů. Jedná se tedy o výskyt onemocnění s vysokou incidencí na velkém území (kontinenty) za určité časové období. V daném roce se vyskytne s pravděpodobností 2 %.

Opakují se však pandemie chřipky A, zejména po závažnější antigenní změně chřipkového viru (španělská chřipka aj.). Rovněž šíření koronaviru SARS-CoV (nemoci SARS) zvládnuté za značné náklady bylo vážnou hrozbou.

Pandemii představuje i od prosince 2019 probíhající pandemie koronaviru SARS-CoV-2 (respektive onemocnění covid-19). Za pandemii ji Světová zdravotnická organizace prohlásila 11. března 2020.


MĚNOVÁ PARITA – je ROVNOST mezi veličinami základních peněžních jednotek dvou národních měn.


PARALÉLNÍ – souběžný, rovnoletý, současně probíhající.

Paralelní komunikace nebo paralelní přenos je v telekomunikacích a informatice proces přenosu dat, kdy je několik bitů posíláno najednou (tj. několik zároveň) pomocí komunikačního kanálu nebo sběrnice. Je v přímém protikladu se sériovou komunikací, kde jsou jednotlivé bity odesílány postupně (sekvenčně).

Paralelní komunikační rozhraní obsahuje několik drátů. Osmibitový paralelní kanál vysílá osm bitů (neboli jeden bajt) současně, zatímco sériový kanál posílá bity jeden za druhým.

Pokud by byly oba kanály provozovány na stejné frekvenci, paralelní kanál by byl osmkrát rychlejší než sériový. Paralelní kanál obsahuje typicky další řídící signály, jako jsou hodiny, které ukazují, že data jsou platná, a možná i další signály pro řízení toku a směrové řízení přenosu dat.


POKORA – přijímáme život jaký je a děkujeme za to, že jsme prožili dané situace. Pokora je jednou se sedmi ctností.

Plochy se obvykle skládají z trojúhelníků (trojúhelníková síť), čtyřúhelníků nebo jiných jednoduchých konvexních polygonů, protože to zjednodušuje vykreslování, ale může být také složeno z obecnějších konkávních polygonů nebo polygonů s otvory.


POKRYTEC – je člověk, který je neupřímný, prolhaný, přetvařuje se a takto jedná proto, že z toho má nějaký prospěch. Výčitkami svědomí se pokrytci většinou netrápí. Pro pokrytce je typické falešné a úlisné vystupování, často nechybí ani zcela účelové pochlebování, lichocení a vtírání se do něčí přízně.

Pokrytec bývá často zároveň člověkem, jakého označujeme pojmem patolízal. Názory a výroky pokrytců nelze brát vážně, občas ani neváhají někoho podrazit, jen aby oni sami „vypadali dobře“ a vyšli ze situace jako domnělí vítězové. Je nasnadě, že takové vítězství je často za cenu obětí, tzv. Pyrrhovo. Okolí pokrytce prohlédne, příště si dá pozor a on se svými způsoby a praktikami jen těžko znovu uspěje.


Polygonová siť – (anglicky polygon mesh) je souhrn vrcholů, hran a ploch, které definují tvar mnohostěnného objektu ve 3D počítačové grafice a geometrickém modelování těles.

Plochy se obvykle skládají z trojúhelníků (trojúhelníková síť), čtyřúhelníků nebo jiných jednoduchých konvexních polygonů, protože to zjednodušuje vykreslování, ale může být také složeno z obecnějších konkávních polygonů nebo polygonů s otvory.


POMÍJIVOST – je vlastnost všeho, co jednou nezbytně zanikne. Pomíjivost věcí a stavů je tak úzce vázána na čas, jehož plynutí ji vyjevuje. Pomíjiví jsou například lidé, živí tvorové a hmotné věci, ale možná i celý vesmír. To, co nikdy nezanikne, (například logické zákonitosti) se označuje jako nepomíjející, věčné.


PRAGMATISMUS – (pragma, věc, čin) je filosofický směr, který staví do popředí lidské jednání, praxi. Z ní každé myšlení vychází a k ní zase směřuje. Myšlenky se ověřují tím, zda jsou prospěšné, a pravdivá tvrzení jsou ta, která se osvědčila.

V běžné řeči znamená pragmatismus zaměření na praktický užitek a úspěch, někdy až nevybíravě. „Jednal čistě pragmaticky“ může znamenat až bezohledně, bez skrupulí. Odtud také pragmatický, zaměřený k praktickému užitku, prospěchu. „Pravdivé je to, co je užitečné.“


PREDIKCE – (z lat. prae-, před, a dicere, říkat) znamená předpověď či prognózu, tvrzení o tom, co se stane nebo nestane v budoucnosti. Na rozdíl od věštění nebo hádání se slovo predikce obvykle užívá pro odhady, opřené o vědeckou hypotézu nebo teorii.


Profit – prospěch, zisk, užitek. Profit = prospěch, užitek, zisk ; profitabilita = ziskovost ; profitovat = mít z něčeho prospěch.

Jde o hodnotu přidanou k hodnotě vstupů jejich zpracováním v podniku. Vypočítá se jako součet obchodní marže a výkonů, od kterého odečteme výkonovou spotřebu.


Prokrastinace – nebo-li tendence odkládat plnění činností a úkolů, zejména těch nepříjemných, na pozdější dobu. Často jsou u prokrastinace tyto činnosti nahrazovány nedůležitými, nebo dokonce žádnými činnostmi. Prokrastinace není zaměnitelná s leností ani odpočinkem.

Prokrastinace je výrazná a chronická tendence odkládat plnění (většinou administrativních či psychicky náročných) povinností a úkolů (zejména těch nepříjemných) na pozdější dobu. Může představovat rizikový fenomén pro duševní zdraví. 

Psychologové často popisují takové chování jako mechanismus pomáhající jedinci vyrovnat se s úzkostí spojenou s výkonem dané činnosti. Podle některých vědců jsou kritéria definující prokrastinaci následující: je kontraproduktivní, zbytečná a zdržující.


Prozaický – všední, prostý, střízlivý.


Zdroj: https://cs.wikipedia.org/

📘 Další slova nejdeme dle ABECEDNÍHO seznamu …

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ž

 

📘 Seznam dle ABECEDY – cizí slova

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ž
✅ Finanční nezávislost - EVO22 kurz USDT na CZK Odložená platba Skippay ✅ Srovnávač nábytku Dovolená