FinanceKalkulačka

Výpočet čísté mzdy – jak vypočítat čistou mzduPomocí kalkulačky pro výpočet čisté mzdy (níže) zjistíme kolik opravdu dostaneme za odvedenou práci od našeho zaměstnavatele.

Stručný obsah:
Postup výpočtu čísté mzdy (pro kalkulačku níže)
Mzdová kalkulačka: výpočet čisté mzdy
– Vysvětlení čisté mzdy
– Co je to hrubá mzda
Superhrubá mzda
Sociální a zdravotní pojištění
Daň příjmů
– Jak na nezdanitelné části základu daně?

Postup výpočtu čísté mzdy (pro kalkulačku níže)

1) Do formuláře níže nejprve zadáme hrubou mzdu (tuto mzdu víme při podpisu pracovní smlouvy).

2) Podmínkou pro výpočet je nechat zatrženou … Pracovní smlouvu.

3) Máte prohláčení k dani – uveďta zda jsem podepsal u zaměstnavatele toho prohlášení.

4) Dále vyplňte nároky na slevy – pokud nějaké máte (jednotlivé možnosti najdete ve formuláři níže).
5) Poslední možností je uvést počet dětí.

6) Nyní stačí kliknout na tlačítko Spočítat

Po kliknutí na tlačítko Spočítat budete přesměrování na web … mesec.cz
Najdeme zde i další podrobnosti k tomuto výpočtu.

Výpočet čísté mzdy - jak vypočítat čistou mzdu - RRblog

Vysvětlení čisté mzdy

Čistá mzda představuje reálnou výši odměny, kterou jako pracovník každý měsíc obdržíte od svého zaměstnavatele. Přesná podoba této částky se vypočítává ze mzdy hrubé, konkrétně odečtením zálohy na daň a odvodů zdravotního a sociálního pojištění.

Co je to hrubá mzda

Jedná se o částku, kterou máte obvykle uvedenou v pracovní smlouvě či interním předpisu. V některých případech může být navýšena také o takzvané nepeněžité příjmy.

Superhrubá mzda

Jako zaměstnanec jste se již pravděpodobně setkali s pojmem superhrubá mzda. Ta u nás platila od roku 2008, a jak už název napovídá, jednalo se o částku, která předcházela mzdě hrubé. Konkrétně šlo o sumu, jež představovala celkové náklady na jednoho pracovníka, které musel zaměstnavatel každý měsíc vynaložit.

Součástí této částky byly kromě hrubé mzdy také odvody za zdravotní a sociální pojištění v celkové výši 33,8 % placené zaměstnavatelem. V roce 2021 ji však nahradila mzda hrubá, ze které se nově počítá výše odvodů za sociální a zdravotní pojištění, ale i měsíční výše daně z příjmů.

Sociální a zdravotní pojištění

Odvody za sociální a zdravotní pojištění jsou částky, které jsou každý měsíc odváděny jak vámi, tak i zaměstnavatelem. Rozdíl je však v tom, že ve vašem případě činí výsledná suma celkem 11 % (6,5 % za sociální a 4,5 % za zdravotní pojištění), zaměstnavatel za vás pak platí odvody o něco vyšší, konkrétně 24,8 % za sociální a 9 % za zdravotní pojištění.

Platby za pojištění se rozhodně netýkají jen lidí pracujících na hlavní právní poměr (HPP). Zálohy za zdravotní pojištění totiž musejí platit i ti, kteří si vydělají méně, než je zákonem stanovená minimální mzda. Jedná se například o lidi, kteří pracují na zkrácený úvazek anebo osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP) – tedy mimo jiné studenti, rodiče na mateřské a rodičovské dovolené, důchodci a jedinci registrovaní na úřadu práce.

Výše záloh, kterou musí zaměstnanci i OBZP platit, se pak také odvíjí od minimální mzdy, která se v roce 2022 zvyšuje z 15 200 Kč na 16 200 Kč . Minimální měsíční sazba je pro obě skupiny stanovena na 2187 Kč.

Odvodům za sociální a zdravotní pojištění se nevyhnou ani osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), jejichž spodní výše záloh se odvíjí od aktuální průměrné mzdy. Ta pro rok 2022 činí 38 911 Kč. Nově jsou OSVČ  povinni odvést minimálně 2 627 Kč za zdravotní a 2841 Kč za sociální pojištění, a to za každý měsíc.

Daň z příjmů

Jak už zaznělo výše, aby byl výpočet čisté mzdy kompletní, je potřeba počítat také s daní z příjmů, jejíž konkrétní výše se dříve počítala ze superhrubé mzdy a následně se odečítala ze mzdy hrubé. Od roku 2021 se však počítá z hrubé mzdy, přičemž sazba daně už několik let zůstává stejná, a sice 15 %.

 Kromě toho však bylo zavedeno také další daňové pásmo ve výši 23 %, které nahrazuje solidární přirážku. Aplikuje se však pouze na roční příjmy, které jsou vyšší než 48násobek průměrné mzdy. Touto sazbou tedy daní lidé, kteří si za kalendářní rok vydělají více než 1 867 728  (měsíčně je to pak 155 644 Kč).

Jak na nezdanitelné části základu daně?

V rámci ročního zúčtování můžete jako daňový poplatník celkovou částku ponížit také o takzvané nezdanitelné části základu daně, kterými jsou:

  • bezúplatná plnění (dary),
  • úroky z hypotečního úvěru (nebo podobného),
  • pojistné na penzijní připojištění,
  • pojistné na soukromé životní pojištění,
  • členské odborové příspěvky,
  • příspěvky na úhradu dalšího vzdělávání.

V případě, že budou tyto odpočty dostatečně vysoké, vznikne poplatníkovi přeplatek na dani, který můžete po státu požadovat zpět formou vratky.

Všechny slevy na dani najdete na daňovém portáluSlevy na dani za děti a slevy na dani za poplatníka se vyplácejí každý měsíc, další slevy na dani pak při ročním vyúčtování.

Zdroj: https://www.mesec.cz/kalkulacky/vypocet-ciste-mzdy/

Další podobné články:
Výpočet – složeného úročení
Výpočet důchodu – kdy půjdu do důchodu?
>> KALKULAČKA – SLOŽENÉHO ÚROČENÍ <<Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *