Licence X Nákup Bitcoinu zdarma? 🟧 Publikování článků | ⭕ Bannery ✅ Srovnávač nábytku Krbová kamna skladem 💠 Důležitá telefonní čísla Dovolená Kontakt .......

Plugin TruhlářSketchUp free

Základní nastavení plugin-u Truhlář – 2.částStručný obsah:
– Základní nastavení pluginu Truhlář – 2. část
– Tvorba kusovníku pomocí pluginu OCL (OpenCutList)

Tento článek navazuje na tento >> Základní nastavení plugin-u Truhlář – 1.část <<

Druhá část je zaměřená na nastavení hodnot pro adresy, zobrazení a materiály. Tyto funkce jsou dostupné vždy, i když aktuální projekt není založen nebo otevřen pomocí funkcí: Novy projekt Truhlar nebo Otevrit projekt Truhlar.

Základní nastavení pluginu Truhlář – 2. část

3) Defaultní nastavení hodnot pro Adresy a Zobrazeni

Nastavení provedeme pomocí horního menu, kde vybereme Plugins => Nastaveni programu Truhlar => Zobrazeni.

Popis jednotlivých kolonek pro nastavení hodnot:

Defaultni adresa projektu: 
– nastaví cestu tam, kde jsou uloženy moje projekty. Slouží pro rychlejší otevření projektu.

Defaultni adresa knihoven materialu:

– nastaví cestu tam, kde jsou uloženy moje knihovny materiálů (archiv). Slouží pro shromáždění knihoven materiálů z různých projektů na jednom místě. Knihovny materiálů sem uložíme pomocí příkazu Ulozit knihovnu Truhlar.

Velikost vykresu v pixelech: 

– je hodnota definovaná (vodorovně – svisle) pro exportovaný výkres nebo náhled ve formátu JPG. Hodnota 1305 – 910 je pro výkres A4 na ležato. Hodnota ano aktivuje otevření náhledu hned po jeho vytvoření. Hodnoty musejí být oddělené pomlčkami, mezery nejsou důležité.

Pozice textu 1 (nebo 2vykresu, zobrazit: 

– jsou hodnoty, které určí na jakém místě se zobrazí text hlavičky výkresu na monitoru a v exportovaném výkresu nebo náhledu. Číslo může být od 0 – 100 měřeno od levého spodního rohu obrazovky a výkresu. První dvojice čísel řídí polohu textu na monitoru. Pokud tyto hodnoty nastavíme na 50 – 50 bude daný text zobrazen přibližně na středu monitoru. Druhá dvojice čísel řídí polohu textu na exportovaném výkrese. Hodnota ano/ne určuje, jestli se daný text má zobrazit nebo ne.

Poznamka ve vykresu: 

– jde v podstatě o předem nastavený text, který můžeme zobrazit ve výkresu. Pokud potřebujeme poznámku napsat na více řádků, vložte na dělící místo znak \n. Tímto znakem docílíme, že poznámka bude na dvou řádcích, rozdělená v námi určeném místě.

Pozice textu narez. planu, zobrazit 

– se řídí naprosto stejnými pravidly, jak je tomu u Pozice textu 1 (nebo 2vykresu, zobrazit

Pozice poznamky narez. planu, zobrazit: 


Poznamka v nařezovém planu: 
– se řídí naprosto stejnými pravidly, jak je tomu u Poznámky ve výkresu


4) Defaultní nastavení hodnot pro Materiály

Nastavení provedeme pomocí horního menu, kde vybereme Plugins => Nastaveni programu Truhlar => Materialy.

Toto dialogové okno slouží pro nastavení počátečních hodnot při vytvoření nových materiálů, které jsou uloženy do knihovny_materialu.txt v určitém projektu. Dále jsou zde nastaveny průměrné cenové údaje za materiál a práci, které slouží k výpočtu ceny projektu (skupiny).

Formát pro zadání hodnot je automaticky hlídán a případné malé chyby je schopen sám opravit. Například: hodnota 10,5 bude automaticky opravena na 10.5 , což je standardní zadání hodnoty s desetinou čárkou v programu Google SketchUp. Desetinná čárka je správně zadána pomocí (.) tečky.

Další návody pro SketchUp:
Seznam všech kapitol najdete po kliknutí zde✅ Finanční nezávislost - EVO22 kurz USDT na CZK Odložená platba Skippay ✅ Srovnávač nábytku Dovolená
Share via
Copy link