Licence X Nákup Bitcoinu zdarma? 🟧 Publikování článků | ⭕ Bannery ✅ Srovnávač nábytku Krbová kamna skladem 💠 Důležitá telefonní čísla Dovolená Kontakt .......

Software

Synchronizace a zálohování datStručný obsah:
Základní pojmy
Plná záloha
– Inkrementální záloha (přírůstková záloha)
Diferenciální záloha (rozdílová záloha)
Bitová kopie dat
Vzorkování (pravidelná kopie dat do nových složek)
Zrcadlení (aktualizace odložené kopie dat)
– Archivace
– Verzovací systém
– Programy pro synchronizaci

Základní pojmy

U zálohování a synchronizací jde o vztah mezi zdrojem dat a úložištěm.

Zálohování a synchronizace dat - vysvětlení základních pojmů

a) Synchronizace

Synchronizace – je uložení přesné kopie zdrojových dat do úložiště. Uložení je provedeno buď to v určitém intervalu nebo on-line. U synchronizace je vhodné si určit zdroj dat a úložiště.

ukázka - schéma - synchronizace dat mezi PC.

b) Zálohování (BackUp – kopie dat)

Zálohování – je uložení kopie zdrojových dat do úložiště v komprimované nebo nekomprimované podobě.
Pokud vytvoříme komprimovanou zálohu zdrojových dat, vznikne soubor s příponou zip, rar, tib atd. U zálohování je kladen důraz na rychlou obnovu zálohovaných dat.

Scháma zálohování mezi zdrojem dat a úložištěm.

Základní rozdělení zálohování je:


  1. zálohování operačního systému (OS)
  2. zálohování DAT

Zálohování operačního systému (OS):

  • Plnou zálohu
  • Inkrementální zálohu
  • Diferenciální zálohu
  • Bitová kopie dat

Zálohování DAT:

  • Vzorkování
  • Zrcadlení

Plná záloha

+ Každá plná záloha je samostatná a nezávislá

 Plná záloha zabere nejvíce místa

Inkrementální záloha (přírůstková záloha)

Inkrementální záloha – neboli přírůstková  záloha, je taková záloha, která obsahuje pouze data, která byla změněna od vytvoření poslední plné nebo přírůstkové zálohy. Je tedy menší než plná záloha a její tvorba zabere méně času. Protože však neobsahuje všechna data, je pro obnovení nutné mít všechny předchozí přírůstkové zálohy a původní plnou zálohu.

+ Inkrementální zálohy zabírají minimum místa. Inkrem. záloha zaznamenává změny, které proběhly od předchozí inkrem. zálohy.

 Pro obnovu je potřeba mít k dispozici celý řetězec záloh.

– Pokud je jedna inkrementální záloha poškozena, pak není možno obnovit ani zálohy následující za touto poškozenou zálohou.

Diferenciální záloha (rozdílová záloha)

Diferenciální zálohy – nezabírají příliš místa. Diferenciální záloha zaznamenává změny, které proběhly od plné zálohy.

Pro obnovu je potřeba mít příslušnou Diferenciální a plnou zálohu. Diferenciální zálohy nejsou na sobě závislé. Pokud dojde k poškození některé z diferenciálních záloh, nemá to vliv na žádnou jinou diferenciální zálohu.

Obr.: Schéma různých typů zálohování

Všimněte si prosím, na obrázku, že pokud je poškozena přírůstková záloha č. 2, tak není možné obnovit ani přírůstkovou zálohu č. 3. Naproti tomu, pokud je poškozena rozdílová záloha č. 2. nemá toto žádný vliv na ostatní rozdílové zálohy.

Ukázka jednotlivých záloh a schématické vysvětlení jejich rozdílů.

Bitová kopie dat

 Se používá při zálohování OS (operačního systému).

Vzorkování (pravidelná kopie dat do nových složek)

Pravidelná kopie dat – (forma BackUp) je do neustále nové složky. Tímto způsobem vznikají pořád nové složky, které jsou vytvořeny podle určitého intervalu. Je vhodné toto provádět, pokud často měníme obsah dat a zároveň potřebujeme archiv starších verzí. Toto zálohování je vhodné např. pro vývojaře. Tomuto režimu zálohování také říkáme verzovací systém.

Zrcadlení (aktualizace odložené kopie dat)

Při každém procesu zálohování se zálohují všechny nové soubory a soubory již zálohované jsou nahrazeny, pokud byly od poslední zálohy změněny. Uchovávají se tak data v podobě 1:1 (duplicitně stejné, přesná kopie).

Výhody:

– menší potřeba záložního místa

– kratší čas potřebný pro zálohování

Archivace

Odložení složky, neexistuje její kopie.

Verzovací systém

Vytváří záložní kopii u každé změny. Tato záloha je vhodná zejména pro vývojáře.

Programy pro synchronizaci

Program SyncBack

Mezi zajímavé programy patří určitě SyncBack >> více o tomto programu zde <<

Další podobné články:
Posíláme velké soubory emailem – uschovna.cz
Jak zjistit PUK u telefonního čísla od O2
Ověření operátora u telefonního číslaNapsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


✅ Finanční nezávislost - EVO22 kurz USDT na CZK Odložená platba Skippay ✅ Srovnávač nábytku Dovolená
Share via
Copy link