Licence X Nákup Bitcoinu zdarma? 🟧 Publikování článků | ⭕ Bannery ✅ Srovnávač nábytku Krbová kamna skladem 💠 Důležitá telefonní čísla Dovolená Kontakt .......

📘 Slovník SLOV – od písmena H

Zde najdeme různá slova, která začínají na písmeno H.
Stačí jen srolovat myší dolů a najít konkrétní slovo na které hledáme správný význam.

🔖 H …


HETEROSEXUÁLNÍ –  je termín označující sexuální chování a sexuální orientaci, projevující se v přitažlivost k osobám opačného pohlaví.

Někdy se jí též říká heterosexuální orientaceheterosexuální preferenceheterosexuální zaměření nebo heterosexuální založení. V lékařském (psychiatrickém) a sexuologickém významu je převažující nebo výhradní erotická citlivost (reaktivita) vůči osobám opačného pohlaví, která se zpravidla projevuje citovou náklonností, intenzivnějším prožíváním nebo potřebou citově významných vztahů k osobám opačného pohlaví, schopností se do nich zamilovat, obvykle též specificky vyšší genitální reaktivitou nebo touhou po fyzické blízkosti nebo orgasmických aktivitách ve vztahu k nim.


Homofob – je člověk, který se obává homosexuálů – vidí v nich např. ohrožení tradičních křeťanských hodnot, jako je rodina, má vůči nim řadu předsudků a často se jedná o fobii z homosexuálů bez zřejmé příčiny.


Hrubý bomácí produkt (HDP) – je peněžním vyjádřením celkové hodnoty statků a služeb nově vytvořených v daném období na určitém území; používá se pro stanovení výkonnosti ekonomiky.

————————-

Statek (v ekonomice) – (statky) je jedním z fundamentálních pojmů ekonomické teorie. Jde o předměty (např. výrobky, služby), jejichž spotřeba či jiné použití přináší jejich uživatelům užitek.

Statky v praxi: Statkem je vždy konkrétní předmět (zboží, služba, přírodní zdroj) na konkrétním trhu. To znamená, že voda jako volný statek v přírodě se stává ekonomickým statkem v restauraci či obchodě.

Služba (v ekonomice) – je to činnost za kterou dostanu paplaceno. Můžře jít například o činnosti kde pečujeme o statky (opravy vody, malování bytu, oprava podlahy apod.)

Služba je hospodářská činnost uspokojující určitou potřebu. Služby se obvykle rozlišují podle toho, zda uspokojují potřeby kolektivní nebo individuální. Služby uspokojující kolektivní potřeby jsou hrazeny z veřejných zdrojů (státobce), zatímco služby uspokojující individuální potřeby jsou hrazeny ze soukromých zdrojů. Dělí se na základní a doplňkové. Speciální skupinou služeb jsou služby spojené s užíváním bytů (zejména dodávka tepla a centralizované poskytování teplé vody, dodávka vody a odvádění odpadních vod, provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor v domě, odvoz odpadních vod a čištění jímek, umožnění příjmu rozhlasového a televizního signálu, provoz a čištění komínů a odvoz komunálního odpadu).


Humanoidní – humanoid označuje libovolnou bytost, jejíž tělo se podobá člověku. V tomto smyslu pojem zahrnuje jednak primáty, jednak různá mytická stvoření a umělé organismy (roboty), zvláště v kontextu science fiction a fantasy. Humanoidní robot se nazývá android.


📘 Další slova nejdeme dle ABECEDNÍHO seznamu …

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ž

 

📘 Seznam dle ABECEDY – cizí slova

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ž
✅ Finanční nezávislost - EVO22 kurz USDT na CZK ✅ RECEZNE-PRODUKTU.cz ✅ francouzske-parfemy.cz ✅ Srovnávač nábytku Dovolená