Licence X Nákup Bitcoinu zdarma? 🟧 Publikování článků | ⭕ Bannery ✅ Srovnávač nábytku Krbová kamna skladem 💠 Důležitá telefonní čísla Dovolená Kontakt .......

📘 Slovník SLOV – od písmena K

Zde najdeme různá slova, která začínají na písmeno K.
Stačí jen srolovat myší dolů a najít konkrétní slovo na které hledáme správný význam.

🔖 K …

Kalibrace –  je pojem z metrologie. Znamená výchozí seřízení měřícího přístroje, aby měřilo přesné hodnoty (např. kalibrace vah, teploměru, tlakoměru atd.).

Kalibrace je soubor úkonů, kterými se za specifikovaných podmínek stanoví vztah mezi hodnotami veličin, které jsou indikovány měřicím systémem nebo měřicím přístrojem nebo hodnotami reprezentovanými ztělesněnou mírou nebo referenčním materiálem a odpovídajícími hodnotami, které jsou realizovány etalony (standardy).


Konsekvence – důslednost, důsledek, následek, konsekventnost.


Klanice – je boční podpěra na voze nebo železničním vagóně.

Klanice (podle lidového slovníku)líšně, opěrné postranní tyče vozu nebo vagónu (protilehlé líšně se sevřou řetězem [klanečníkem] k upevnění nákladu).


KONDOLENCE (z latinského con- ,spolu, sou-‚ a dolere ,trpět, truchlit‘) či vyjádření soustrasti je projev účasti a soucitu s utrpením druhých lidí, zejména v případě úmrtí blízké osoby nebo jiného velkého neštěstí.


Konfrontace (z franc., od lat. frons, čelo) znamená střetnutí (armád, osob, názorů atd.), konflikt, při němž není místo pro vyjednávání, dohodu nebo kompromis.


KONZISTENCE nebo KONSISTENCE – má více významů.

V matematice a logice ekvivalentní termín pro bezespornost.

Konzistence (jako vlastnost)soudržnost, většinou nějakého materiálu, např. řídká konzistence.


KONSOLIDACE – úvěrů (slovo konsolidace pochází z latinského con, dohromady, a solidus, pevný; konsolidace tedy znamená upevnění, ustálení či urovnání), též konsolidace půjček označuje sloučení více půjček do jedné. U jednoho úvěru jde o změnu jeho podmínek.


Konvenční – je vlastně dohodnutý, sjednaný, smluvní, obvyklý, běžný, tradiční.


Kompenzace – je například přijmutí ztráty z jednoho aktiva a nahrazení ztráty jiným aktivem. Ve výsledku se dostaneme na ůvodní hodnoty.

Někde něco ztratím a jinde si to vynahradím.


Kvantitativní uvolňování (QE) – je lidově řečeno tisknutím peněz ze strany Fedu (centrální americká banka) a nebo také ze strany evropské centrální banky (ECB). Kvantitativní uvolňování začalo v prosinci roku 2008.


📘 Další slova nejdeme dle ABECEDNÍHO seznamu …

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ž

 

📘 Seznam dle ABECEDY – cizí slova

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ž
✅ Finanční nezávislost - EVO22 kurz USDT na CZK ✅ RECEZNE-PRODUKTU.cz ✅ francouzske-parfemy.cz ✅ Srovnávač nábytku Dovolená